Event FIN

ปฏิทิน
Calendar


ไฮไลท์การแข่งขัน


 

Thailand Finswimming Championships 2020


การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 I สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
        
 

 

รายการกิจกรรม

วันที่

รายการ

ชนิดกีฬา

ประเภทรายการ

                                          

                                                                                                                                              

  ฟินสวิมมิ่ง     

การแข่งขันที่สมาคมฯจัดขึ้น

 
 

มกราคม 2021


ไม่มีกิจกรรม

 

กุมภาพันธ์ 2021


ไม่มีกิจกรรม

 

มีนาคม 2021


ไม่มีกิจกรรม


เมษายน 2021

 

ไม่มีกิจกรรม


พฤษภาคม 2021


ไม่มีกิจกรรม

 

มิถุนายน 2021


ไม่มีกิจกรรม


EVENT FINSWIMMING 2020 


ลำดับ

รายการ กำหนดการ รายละเอียดการการแข่งขันฯ 
เปิดรับสมัคร   วันแข่งขัน   สถานที่ จังหวัด ระเบียบการแข่งขันฯ สมัครแข่งขัน ดาวห์โหลดเอกสาร สถานะ  
2 การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 26พ.ย.-15 ธ.ค. 63 17-20 ธ.ค. 63   สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี อ่าน สมัคร ระเบียบการแข่งขัน ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน
1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 13-25 พ.ย.63 28-29 พ.ย. 63   สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. อ่าน สมัคร

1. สกฬ. 1- 4

2. ทะเบียนแข่งขัน 

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน