การอบรมผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งระดับชาติ Level 1

Description

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งระดับชาติ Level 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาลัยวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต