การเรียนการสอนหลักสูตร CMAS APNEA DIVER 1 STAR (ฟรีไดฟ์วิ่ง) โดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Description

การเรียนการสอนหลักสูตร CMAS APNEA  DIVER 1 STAR (ฟรีไดฟ์วิ่ง) โดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564