การเรียนหลักสูตร CMAS APNEA DIVER 1 STAR (ฟรีไดฟ์วิ่ง)

Description

1 กุมภาพันธ์ 2564 การเรียนหลักสูตร CMAS APNEA  DIVER 1 STAR (ฟรีไดฟ์วิ่ง)โดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS ขอขอบคุณครู ผู้ฝึกสอนทุกท่านและทีมงานและผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี