การแข่งขันรายการ16th Finswimming World Junior Championship 2019 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562

Description