ขอบคุณ Elena สําหรับการฝึกสอนนักกีฬาของเรา ทําให้ภูเก็ต Mile 2022 เกิดขึ้นและนํากิจกรรมกีฬาใต้น้ํามามอบให้กับ ประเทศไทย

Description

ขอบคุณ Elena สําหรับการฝึกสอนนักกีฬาของเรา ทําให้ภูเก็ต Mile 2022 เกิดขึ้นและนํากิจกรรมกีฬาใต้น้ํามามอบให้กับ ประเทศไทย