ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย

Description

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย

นางสาวนุชวรา วิจักษณาพงษ์ "น้องออมสิน"

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ