ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนดำน้ำ ใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิก CMAS Thailand สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศ ATUS

Description

ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนดำน้ำ ใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิก CMAS Thailand สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศ ATUS