ตัวแทนสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายกฤษณ์วิกรม แกล้วกล้า หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

Description

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายชนะ  วงศ์ธนวิรุฬห์ ผู้อำนวยการส่วนดำน้ำกู้ภัย เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายกฤษณ์วิกรม  แกล้วกล้า หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการดำน้ำกู้ภัยในอนาคต