นักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งที่ทำลายสถิติในการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

Description

นักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งที่ทำลายสถิติในการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5 ประจำปี 2564