บรรยากาศการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

Description

Thailand Finswimming Championships 2020

                                    

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่4 (Thailand Finswimming Championships 2020) ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดอันดับของนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งในประเทศไทย(Thailand Ranking)และทดสอบเวลาของนักกีฬา สำหรับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาต

การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ซึ่งต้องสมัครในรุ่น เพศ และอายุของตนเองเท่านั้น ไม่ลดหรือ ข้ามรุ่น ตามรุ่นอายุ เว้นแต่กรณีการแข่งขันผลัด ( Mixed ) ดังนี้

 1. กลุ่ม A Seniors อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อนปี พ.ศ.2546
 2. กลุ่ม B Juniors อายุระหว่าง 16 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ.2546-2547
 3. กลุ่ม C Juniors อายุระหว่าง 14 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ.2548-2549
 4. กลุ่ม D Juniors อายุต่ำกว่า 14   ปี หรือเกิดหลังปี พ.ศ.2549

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

 

นักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

 

นักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งยอดเยี่ยมหญิง

 

นักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งยอดเยี่ยมชาย

นางสากิตติสุข ดำดี    GROUP : A   
สังกัด ราชพฤกษ์นนท์
 

 •  Women, 50m    Apnea      สถิติ   0:00:19.16    NR
 •  Women, 50m    Surface    สถิติ   0:00:20.74    NR
 •  Women, 100m  Surface    สถิติ   0:00:47.52    NR
 

นายกิตติศักดิ ศรีทองพิมพ์  GROUP : C  
สังกัด 84 พรรษา บางบอน

 •   Boys, 50m Apnea      สถิติ   0:00:16.81   NR
 •   Boys, 100m Surface  สถิติ   0:00:43.32   NR
 •   Boys, 100m Bifins      สถิติ   0:00:48.48   NR

เอกสาร  New racord 2020 

ชมรม/สโมสร ดีเด่น ประจำปี 2563

 

รางวัลชมรม/สโมสรฟินสวิมมิ่ง ดีเด่น 

 • อันดับ 1   ราชพฤกษ์นนท์

 • อันดับ 2   ฟินสวิมมิ่งแฟมิลี่

 • อันดับ 3   84 พรรษา บางบอน

เอกสาร point scoring by teams