ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย รายการเเข่งขันกีฬา 18th CMAS Asian Finswimming Championship (Phuket Thailand) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Description
เหรียญทอง โดย
นายภาณุพงศ์ จรัสศรี
ในรายการ Men 50 M. Bi Finns เวลา 20.49
เหรียญเงิน โดย
นายภาณุพงศ์ จรัสศรี
ในรายการ men 50 M. Surface เวลา 17.10
นางสาวชาลิสา แผ่นทอง
เด็กหญิงธวัลรัตน์ กุญชร
นางสาวสุชญา วิจักษณาพงษ์
นางสาวณัฐกานต์ ด้วงคง
ในรายการ Women 4x200 M. Surface Relay เวลา 6:52.47
เหรียญทองเเดง โดย
เด็กหญิงวารุณี อินทรประสาท
ในรายการ women 50 M. Surface เวลา 20.01
นางสาวณุศณี จันทร์แดง
ในรายการ women 50 M. Bi Finns เวลา 23.76
นายกัมปนาท ผิวขำ
ในรายการ men 50 M. Bi Finns เวลา 21.00
นายกณวรรธน์ อยู่นิ่ม
ในรายการ men 400 M. Bi Finns เวลา 3:44.18
นายภูพิงค์ ใจปินตา
นายชาญานนท์ มณทนม
นายจิรกิตต์ เมฆสุวรรณ
นายณัฏฐพล ตันประวัติ
ในรายการ Men 4x200 M. Surface Relay เวลา 6:18.41