ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย รายการเเข่งขันกีฬา 18th CMAS Asian Finswimming Championship (Phuket Thailand) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

Description
เหรียญเงิน โดย
เด็กหญิงวารุณี อินทรประสาท
ในรายการ men 50 M. AP เวลา 18.52
นางสาวณุศณี จันทร์แดง
นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร
เด็กหญฺงวารุณี อินทรประสาท
นางสาวณัฐกานต์ ด้วงคง
ในรายการ Women 4x100 M. Surface Relay เวลา 3:02.90
เหรียญทองเเดง โดย
นายณัฏฐพล ตันประวัติ
ในรายการ men 50 M. AP เวลา 16.10
นายภาณุพงศ์ จรัสศรี
นายชาญานนท์ มณทนม
นายจิรกิตต์ เมฆสุวรรณ
นายณัฏฐพล ตันประวัติ
ในรายการ Men 4x100 M. Surface Relay เวลา 2:39.49