ผลการแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 31วันที่ 21-05-2022

Description

ผลการแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 31วันที่ 21-05-2022 ได้ 4 เหรียญ  ได้แก่

1 เหรียญเงิน

- Surface 1,500 เมตร ชาย

นาย ปพนพัชญ์ วงศ์เอก

3 เหรียญทองแดง

- Surface 100 เมตร ชาย 

นายเขต ชำนาญวาด

- Bi-Fin 100 เมตร หญิง

นางสาวณุศณี จันทร์แดง

- ผลัด Surface 4x200 เมตร หญิง

นางสาวกิตติสุข ดำดี

นางสาวนวนิตย์ อินทรวิเชียร

นางสาวจุฑามาส สุทธิสน

นางสาวนุชวรา วิจักษณาพงษ์

นางสาวสุชญา วิจักษณาพงษ์