ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

Description

ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 ประจำปี พ.ศ. 2564