ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

Description

ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 ประจำปี พ.ศ. 2564