วันที่ 2 ก.ย. 2565 ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน และตรวจอุปกรณ์ ก่อนการแข่งขันรายการ Finswimming Word Cup Round Pool 2022 (Phuket's Mile)

Description

วันที่ 2 ก.ย. 2565  ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน และตรวจอุปกรณ์ ก่อนการแข่งขันรายการ Finswimming Word Cup Round Pool 2022 (Phuket's Mile)