วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ

Description

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการศึกษาปัญหา ด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา