วันที่ 8 กันยายน 2564 สมาคมกีฬาดําน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์

Description

วันที่ 8 กันยายน 2564 สมาคมกีฬาดําน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Microsoft Teams) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของสมาคมฯ