สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกชมรมสโมสรฟินสวิมมิ่งประจำปี 2564

Description

ประกาศ ยืดระยะเวลาต่ออายุสมาชิกประจำปี 2564 ได้ถึง 31 มกราคม 2564


เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 และเป็นช่วงหยุดยาวปีใหม่ หลายหน่วยงานปิดทำการ 

สมาคมฯเห็นควรให้ยืดระยะเวลาต่ออายุสมาชิกชมรม/สโมสร Finswimming ประจำปี 2564 จากเดิม 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2564

 

สนใจอ่านรายละเอียดและดาวห์โหลดเอกสาร