สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดประชุมสมาชิกชมรมสโมสร ฟินสวิมมิ่ง ประจำปี 2562

Description

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทางสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดประชุมสมาชิกชมรม /สโมสร ฟินสวิมมิ่งประจำปี 2562 ณ สำนักงานสมาคมกีฬาดำน้ำ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ( อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ) เพื่อแจ้งแผนปฏิทินกิจกรรม อัพเดท ข้อมูลข่าวสาวต่างๆ และแผนการดำเนินการ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563