สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รุ่นที่ 1/2565

Description

. สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) มอบหมายนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดำน้ำ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รุ่นที่ 1/2565 และส่งทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ นำโดยนายชนะ วงศ์ธนวิรุฬห์ กรรมการสมาคมและผู้อำนวยการส่วนดำน้ำกู้ภัย ด.ต.วรกฤต สอนจิตร์  ด.ต.ประดิษฐ์  ไชยปัญญา ร.ต.อ.ประพันธ์ ชาญประโคน และนายนิธิดนย์ ไชยสุวรรณ์  ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายรัตพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ด.ต.ณัฐวุฒิ เอียบสกุล  และนายเกรียงศร แซ่ตัน เข้าร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในฝึกอบรม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวน 18 คน  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือการให้ความรู้ และฝึกทักษะการปฏิบัติงานใต้น้ำอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มจำนวนนักปฏิบัติการใต้น้ำของมูลนิธิ ฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ หรือภัยพิบัติทางน้ำต่าง ๆ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 24 มกราคม 2565 ณ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต สระบุตรน้ำเพ็ชร และหาดในยาง เกาะแวะ จ.ภูเก็ต