อบรมดำน้ำหลักสูตร PKRU CMAS One Star Diver รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

Description

อบรมดำน้ำหลักสูตร PKRU CMAS One Star Diver รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Conference (19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(กะทู้) และหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ การท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย  สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต