โครงการจิตอาสาฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ระดับผู้ควบคุมดำน้ำลึก CMAS Three Star diver (Divemaster)

Description

โครงการจิตอาสาฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ระดับผู้ควบคุมดำน้ำลึก CMAS Three Star diver  (Divemaster) ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยาน โดยฝึกสิ้นสุดเมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 9 นาย