โครงการจิตอาสาฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำ ณ อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งตัวแทน อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกสมาคมฯ และคุณชนันพัทธ์ สุรชัยกุลวัฒนา (ครูสิทธิ์) ผู้ฝึกสอนการดำน้ำ ร่วมฝึกสอนและให้ความรู้ด้านการดำน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในสังกัดอุทยานฯ ตามแนวทางดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) ณ อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา