โครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร

Description

วันที่ 5 เมษายน 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS นำโดยอาจารย์ศักดิ์อนันต์  ปลาทอง อุปนายกและประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคและครู สกนธ์ ใจมั่นคง ร่วมงานฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำ ที่ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร