โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักดำน้ำระดับสูง และหลักสูตรนักดำน้ำกู้ภัย ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเมืองพัทยา

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรนักดำน้ำระดับสูง และหลักสูตรนักดำน้ำกู้ภัย ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเมืองพัทยา ในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้นำการดำน้ำท่องเที่ยวที่เกาะล้าน เมืองพัทยา โดยมี ผอ. ไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ฝึกสอนดำน้ำระดับ CMAS 3 Star Instructor เป็นผู้จัดการโครงการฝึกอบรม

ขอขอบคุณครูเอกสิทธิ์ ชัยญาติ ครูมนัส รักวงศ์อาชีพ ครูพิทักษ์ พามี สิบเอกจิติวัฒนา พามี ครูก่อเกียรติ์ เสริมกิจ ผู้ฝึกสอนดำน้ำหลักสูตร CMAS ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนในครั้งนี้

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ยินดีสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำสากล (CMAS) ที่ได้รับมาตรฐาน และการรับรองคุณสมบัติให้สามารถดำน้ำได้ใน 130 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์การดำน้ำโลก ให้กับหน่วยงานราชการ อาสาสมัครกู้ภัยทางน้ำ สถาบันการศึกษา ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียน ให้เข้าสู่กิจกรรมการดำน้ำ ทั้งเชิงพาณิชย์ และงานอาสาเพื่อการอนุรักษ์และการกู้ภัยทางน้ำ