โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ประจำปี 2564

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ประจำปี 2564 โดยจัดการอบรมในสองหลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 และ หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต และสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายรณชัย จินดาพล นายกสมาคม ฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายชินสิช ชาญณรงค์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ บุญแก้ว กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในทั้งสองหลักสูตร ซึ่งมาจากหลากหลายสังกัดชมรมและภาคส่วนกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬาฟินสวิมมิ่งให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น