โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2563

Description

เปิดสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2563 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง (ผู้ฝึกสอน) ระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2563 >> รายละเอียดและการสมัคร

2. โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง (ผู้ตัดสิน) ระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2563 >> รายละเอียดและการสมัคร 

สามารถดาวห์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ แล้วส่งใบสมัครมาทาง E-mail : atus_thailand@outlook.com