โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง หลักสูตรผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2565

Description

โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง หลักสูตรผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งระดับชาติ Level 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่