โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Level 1 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

Description