โครงการอบรมหลักสูตร CMAS Nitrox Diver ให้กับชมรมดำน้ำและกู้ภัย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต และภาคีเครื่อข่าย ณ เซ็นทรัลภูเก็ต ฟอเรสต้า

Description

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย สนับสนุนบุคลากร นายชนะ วงศ์ธนวิรุฬห์ กรรมการสมาคมและผู้อำนวยการส่วนดำน้ำกู้ภัย เพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตร CMAS Nitrox Diver ให้กับชมรมดำน้ำและกู้ภัย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต และภาคีเครื่อข่าย ณ เซ็นทรัลภูเก็ต ฟอเรสต้า เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนานต่อยอดให้กับบุคลากรด้านการปฏิบัติงานดำน้ำกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต