โครงการ CMAS Instructor Exam (IE) ประจำปี 2565

Description

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 CMAS Instructor Exam (IE) ประจำปี 2565 ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS  ขอแสดงความยินดี CMAS One Star Instructor ที่ผ่านการสอบ