19 มกราคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. ELENA KARMAZIN กับบทบาทคณะกรรมการ CMAS Finswimming สากล ในฐานะตัวแทน CMAS Thailand

Description

19 มกราคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS)  ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. ELENA KARMAZIN กับบทบาท

คณะกรรมการ CMAS Finswimming สากล  ในฐานะตัวแทน CMAS Thailand