search about instructor

Lastest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum repudiandae sapiente, at eveniet maiores, eum aliquam, voluptates sed reprehenderit est non qui consectetur esse provident, deserunt sunt officiis exercitationem blanditiis.

การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินนสวิมมิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินนสวิมมิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธ.ค. 2563 

รายละเอียด

Read More

ข่าวสารกิจกรรม การฝึกอบรม

ข่าวสารกิจกรรม การฝึกอบรม สัมนา ที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น มีหลายกิจกรรมที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นทึ่สนใจ พร้อมทั้งมีภาพบรรยากาศ การเรียน การอบรม ให้ได้รับชมด้วย