search about instructor

Lastest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Rerum repudiandae sapiente, at eveniet maiores, eum aliquam, voluptates sed reprehenderit est non qui consectetur esse provident, deserunt sunt officiis exercitationem blanditiis.

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Level 1 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง Level 1 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

Read More

ข่าวสารกิจกรรม การฝึกอบรม

ข่าวสารกิจกรรม การฝึกอบรม สัมนา ที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น มีหลายกิจกรรมที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นทึ่สนใจ พร้อมทั้งมีภาพบรรยากาศ การเรียน การอบรม ให้ได้รับชมด้วย