Event FIN

EVENT FINSWIMMING 2020 

ลำดับ

รายการ กำหนดการ รายละเอียดการการแข่งขันฯ 
เปิดรับสมัคร   วันแข่งขัน สถานที่ จังหวัด ระเบียบการแข่งขันฯ สมัครแข่งขัน ดาวห์โหลดเอกสาร สถานะ
2 การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 26พ.ย.-15 ธ.ค. 63 17-20 ธ.ค. 63 สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี อ่าน สมัคร ระเบียบการแข่งขัน เปิดรับสมัคร
1 การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 13-25 พ.ย.63 28-29 พ.ย. 63 สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. อ่าน สมัคร

1. สกฬ. 1- 4

2. ทะเบียนแข่งขัน 

ปิดรับสมัคร