การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์

Description

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการสมาคม ฯ และนายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดำน้ำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจดำน้ำ