คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร CMAS 1 STAR DIVER ของศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต

Description

คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร CMAS 1 STAR DIVER ของศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต ณ สระบุตรน้ำเพ็ชร ภ.จว.ภูเก็ต ซึ่งจัดโดยชมรมดำน้ำและกู้ภัยเซนทรัลภูเก็ต โดยมีนายเอกรัฐ ภูครองจิต และ ด.ต.ประดิษฐ์ ไชยปัญญา ผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรม