วันที่ 12 กันยายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

Description

วันที่ 12 กันยายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไซท์ (On-Site) และระบบออนไลน์ (Online) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต