โครงการอบรมหลักสูตรดำน้ำตื้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับ CMAS One Star Snorkel Diver

Description

โครงการอบรมหลักสูตรดำน้ำตื้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับ CMAS  One Star Snorkel Diver ให้กับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และสาขาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการท่องเที่ยว)  และกลุ่มนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา