News

News

SCUBA DIVING

ALL NEWS Learn to Dive News Photos & Videos The Board Training Map Training standards

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น หลักสูตร ATUS/CMAS 1 Star Diver ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจำนวน 10 คน Read More
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 18) บริเวณหมู่เกาะห้อง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ Read More
ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทย รายการเเข่งขันกีฬา 18th CMAS Asian Finswimming Championship (Phuket Thailand) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 Read More
ขอบคุณผู้สนับสนุนสําหรับการสนับสนุน Asian Finswimming Championship Phuket ประเทศไทย 2023 Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมดำน้ำหลักสูตร CMAS Two Star Diver Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมดำน้ำหลักสูตร CMAS One Star Diver Read More
กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย CMAS Thailand ได้ไปเยี่ยมผู้ประกอบการร้านดำน้ำ ผู้ฝึกสอนดำน้ำสมาชิกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย Read More
วันที่ 2 ตุลาคม2566 อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อทีวีช่องไทยพีบีเอส (Thai PBS ) Read More
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว Read More
วันที่ 21 กันยายน 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Read More
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาดำน้ำนักศึกษาหลักสูตร การท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ CMAS One Star Diver Read More
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ พร้อมด้วย ดร กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท เขต 1 เข้าพบ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Read More
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ เข้าพบนาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา Read More
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้มีการจัดโครงการจิตอาสาสอนดำน้ำให้แก่ทีมดำน้ำกู้ภัย มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล จำนวน 7 นาย ในหลักสูตร CMAS One Star Diver Read More
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น ข้อเสนอและการจัดการเชิงพื้นทางทะเลในอ่าวพังงา ( พังงา กระบี่ ภูเก็ต ) ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต Read More
โครงการฝึกอบรม CMAS TWO Star Diver จัดโดย ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 Read More
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพดำน้ำ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร การดำน้ำเบื้องต้น (Open water) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2566 Read More
การฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Read More
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จัดฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในระดับ One Star Diver และ Two Star Diver ในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2566 Read More
นอ.สกนธ์ ใจมั่นคง CMAS Three Star Instructor ทำการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 12-13 มิถุนายน 2566 เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 21 คน Read More
นอ.สกนธ์ ใจมั่นคง CMAS Three Star Instructor ทำการสอนเข็มทิศ และการบันทึก การค้นหาวัตถุประจักษ์พยานใต้น้ำ ให้กับมูลนิธิสว่าง คุณธรรมขอนแก่น เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 Read More
นอ.สกนธ์ ใจมั่นคง ผู้ฝึกสอน CMAS Three Star Instructor ทำการสอนปฏิบัติการดำน้ำกู้ภัย ที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 25 คน Read More
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไซท์ (On-Site) และระบบออนไลน์ (Online) ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต Read More
ขอแสดงความยินดีผู้ฝึกสอนดำน้ำ CMAS ONE STAR INSTRUCTOR Read More
โครงการจิตอาสาฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ระดับผู้ควบคุมดำน้ำลึก CMAS Three Star diver (Divemaster) Read More
อบรมดำน้ำหลักสูตร PKRU CMAS One Star Diver รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 Read More
หลักสูตรทบทวนทักษะผู้ฝึกสอนดำน้ำ CMAS Instructor กิจกรรมอบรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ในจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการ Phuket See Sport ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2566 Read More
วันที่ 7 - 8 เมษายน 2566 มีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ สมาพันธ์ดำน้ำโลก CMAS ประจำปี 2566 Read More
กิจกรรมอบรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) รุ่นที่ 3 ระดับ CMAS Three Star Diver ภายใต้โครงการ Phuket See Sports ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 Read More
โครงการอบรมบุคลากรของศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด หลักสูตรการดำน้ำแบบใช้ถังอัดอากาศ CMAS One Star Diver ( Open Water ) ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 29 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด Read More
ฝึกอบรมการดำน้ำเบื้องต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ Read More
โครงการจิตอาสาฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ CMAS One Star Diver ระหว่างวันที่ 18 - 23 มี.ค. 66 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา Read More
กิจกรรมอบรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ในจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 2 ระดับ CMAS Two Star Diver ภายใต้โครงการ Phuket See Sports ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 Read More
วันที่ 17 มีนาคม 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต Read More
โครงการอบรมหลักสูตรดำน้ำตื้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับ CMAS One Star Snorkel Diver Read More
โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรดำน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น โดย เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 -10 มีนาคม 2566 Read More
โครงการ Phuket See Sports ของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566 Read More
ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนดำน้ำ ใหม่ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิก CMAS Thailand สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศ ATUS Read More
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าฟังการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย Read More
15 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ ร่วมงานสัมมนา เรื่องการใช้เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา Read More
วันที่ 11 มกราคม 2566 กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบนายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อมอบกระเช้าอวยพรในโอกาสปีใหม่ Read More
วันที่ 11 มกราคม 2566 กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบนายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมฯ เพื่อมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ Read More
ปฏิทินประจำปี 2566 สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย Event calendar 2023 for Association of Thailand Underwater Sport Read More
2 มกราคม 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยนำโดย นายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯและเจ้าหน้าที่สมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณวิชาญ อัยรักษ์ อดีตกรรมการสมาคมฯ ณ วัดไตรมารคสถิต โคกกลอย พังงา Read More
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ของภาคธุรกิจดำน้ำบนเกาะเต่า และเกาะสมุย Read More
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ ถ่ายทอดวิชาและฝึกปฏิบัติจากบทเรียนในหลักสูตร Snorkel Diver I ให้นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล Read More
6 ธันวาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดคำของบประมาณและแนวทางการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย Read More
โครงการ CMAS Instructor Exam (IE) ประจำปี 2565 Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เปิดบูธนิทรรศการ โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัยและดินสไลด์ ระหว่างวันที่7-9 ธันวาคม2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Read More
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดยนายรณชัยจินดาพล และคณะกรรมการสมาคมฯร่วมงานสวดอภิธรรมศพ พ.ต.อ. วิษฐชาคม คำจำปา กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ดำเนินงานการจัดทำสื่ออนไลน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการดำน้ำ CMAS ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์ดำน้ำโลก Read More
คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่งประทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีให้กับท่านรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Read More
คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของชมรมดำน้ำและกู้ภัยเซ็นทรัลภูเก็ต ในงานหลาดรักษ์เล ภายใต้โครงการ SAVE UNDERWATER WORLD Read More
ผลประเมินการดำเนินงานสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 Read More
วันที่ 12 กันยายน 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Read More
อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกฯสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจดำน้ำในประเทศไทย ในฐานะธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญด้านการท่องเที่ยวธุรกิจหนึ่ง Read More
วันที่ 11 ส.ค. 2565 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำเเห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี Read More
โครงการ CMAS Thailand Cavern Camp 2022 จัดขึ้นระหว่าง 28-29 กรกฎาคม 2565 ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ Read More
โครงการอบรมหลักสูตร CMAS Nitrox Diver ให้กับชมรมดำน้ำและกู้ภัย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต และภาคีเครื่อข่าย ณ เซ็นทรัลภูเก็ต ฟอเรสต้า Read More
10 พฤษภาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนสมาคมฯเผยแพร่ข้อมูลและภารกิจของสมาคมฯ ผ่านสื่อในรายการ กรม ปภ. พบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต Read More
คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมหลักสูตร CMAS 1 STAR DIVER ของศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต Read More
คุณนิรมล สังข์บุณยนิธิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ฝ่ายกีฬาใต้น้ำ เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการฝึกซ้อม พร้อมกับให้กำลังใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคณะนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งชุดทีมชาติ Read More
25 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาดำน้ำเเห่งประเทศไทย (ATUS)ข้าพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต คุณจิระ ภูมิธรรมรัตน์ Facility manager และทีมงานชมรมดำน้ำเเละกู้ภัย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) โดยทัพนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งทีมชาติ รับมอบกระเป๋าถุงดีแคทลอนไซส์ใหญ่ จากการสนับสนุนของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ภูเก็ต และบริษัท ดีแคทลอน ภูเก็ต Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งบุคลากรผู้ฝึกสอนในการอบรมการดำน้ำลึกเพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ด้านการดำน้ำลึกระดับพื้นฐาน PKRU CMAS One Star Diver รุ่นที่ 3 Read More
โครงการอบรมการดำน้ำร่วมกับทีมวิทยากรอบรมการถ่ายภาพใต้น้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ในการดำน้ำระดับ 1 (CMAS One Star Diver) Read More
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักดำน้ำระดับสูง และหลักสูตรนักดำน้ำกู้ภัย ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเมืองพัทยา Read More
26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ให้การต้อนรับ นายสมพร ไชยสงคราม ผอ.สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะ Read More
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำ (PKRU CMAS One Star Diver) รุ่นที่ 2 Read More
นายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาฟินสวิมมิ่ง โดยสนับสนุนน้ำดื่มให้กับทีมนักกีฬา เพื่อใช้ดื่มตลอดระยะเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อมในจังหวัดภูเก็ต Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS)เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ Read More
ATUS และสํานักการประชุมและนิทรรศการแห่งประเทศไทย ได้หารือถึงบทบาท ความคืบหน้าในการทํางานและความท้าทายของกิจกรรม ATUS ในนามของ CMAS Thailand Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS)รับมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย เครื่องดื่มสนับสนุนจากบริษัทเเลคตาซอยจำกัด สาขาภูเก็ต Read More
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำขั้นต้นสำหรับบุคคลากรภาคีเครือข่ายด้านกู้ภัย รุ่นที่ 1/2565 Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนักปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รุ่นที่ 1/2565 Read More
28 ธันวาคม 2564 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งบุคลากรของสมาคม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะปฏิบัติด้านการดำน้ำลึก ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Read More
17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารฝ่ายต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยบุคลากร จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการดำน้ำลึก ดำน้ำตื้น กีฬาใต้น้ำ Read More
ประกาศอัตราค่าสมาชิกรายปี พ.ศ.2565 Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบ ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง และ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อพูดคุยหารือและเสนอแนะแนวทางด้านการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล Read More
กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นัดพูดคุยหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจดําน้ํา จังหวัดภูเก็ต Read More
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาดำน้ำเเห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักดำน้ำ CMAS ในระดับผู้ฝึกสอน และนักดำน้ำกู้ภัย ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล Read More
นายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมเลอเอราวัณ จังหวัดพังงา Read More
ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการและวิชาชีพ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานความร่วมมือ จำนวน 3 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาฝีมือฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ชมรมเชฟจิตอาสาภาคใต้ และ Island Escape by Burasari และ โรงแรมในเครือ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 Read More
วันที่ 8 กันยายน 2564 สมาคมกีฬาดําน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ Read More
โครงการจิตอาสาฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำ ณ อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา Read More
อบรมหลักสูตรการดำน้ำลึก ระดับ 1 ดาว ในระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2564 ณ สระน้ำบุตรน้ำเพชร และห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต หาดกะตะ และเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งวิทยากรเข้าบรรยายหลักสูตร CMAS One Star Diver (Online) ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read More
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CMAS 1STAR INSTRUCTOR TRAINING COURSE (ITC) Read More
โครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางน้ำ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร Read More
นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อุปนายกและประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ดำน้ำแก่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธประทีบ ที่เขาทะลุ จังหวัดชุมพร Read More
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร CMAS 1 Star Instructor Training Course (ITC) Read More
การเรียนการสอนหลักสูตร CMAS APNEA DIVER 1 STAR (ฟรีไดฟ์วิ่ง) โดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยATUS วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 Read More
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Read More
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระ​พุทธเจ้า คณะบริหารสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย Read More
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย Read More
การเรียนหลักสูตร CMAS APNEA DIVER 1 STAR (ฟรีไดฟ์วิ่ง) Read More
นายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยและ รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพการดำน้ำให้แก่บุคลากรและนักศึกษาชา Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำ Read More
ตัวแทนสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายกฤษณ์วิกรม แกล้วกล้า หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดภูเก็ต Read More
การฝึกอบรมดำน้ำกู้ภัยหลักสูตร CMAS ของทีมกู้ภัยทางทะเล ท่าอากาศยานภูเก็ตMarine Rescue Phuket International Airport Read More
ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโต เพื่องส่งเสริมศักยภาพของคนไทยทุกสาขาอาชีพให้เข้าถึงศาสตร์ด้านการดำน้ำรูปแบบต่างๆ Read More
โครงการครูสอนดำน้ำจิตอาสารักทะเลอันดามัน หลักสูตร CMAS One Star Diver รุ่นที่ 1/63 #Cr.งานป้องกันฯโคกกลอย/ครูสอนดำน้ำ CMAS_ATUS Read More
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง Read More
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน Read More
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำลึก ระดับ 1 ดาว ให้แก่ทีมกู้ภัยสว่างจิตอาสา มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก Read More
ประชุมประจำปีของสมาพันธ์ดำน้ำโลก CMAS Ordinary General Assembly 2020 Read More
ฝึกซ้อมการกู้ภ้ยทางน้ำ Read More
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความยั่งยืนในยุคNew Normal Read More
การฝึกร่วมด้านการกู้ภัยทางน้ำทางทะเลระหว่างทีมกู้ภัยทางทะเลการท่าอากาศยานภูเก็ต และทีมมูลนิธิกุศลธรรม จังหวัดภูเก็ต Read More